Tarieven 2021

Groep / Code

M/T*

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 2021

I   Consultatie en diagnostiek (C)  
a.   Diagnostisch onderzoek  
C11   Periodieke controle 18,50
C13   Probleemgericht consult 18,50
       
b.   Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22   Schriftelijke medische anamnese 18,50
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 86,00
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan 22,50
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak 45,00
       
c.   Toeslagen en diversen  
C85   Weekendbehandeling 18,50
C86   Avondbehandeling 18,50
C87   Nachtbehandeling 18,50
       
II   Maken en/of beoordelen foto s (X)  
X10   Kleine röntgenfoto 13,50
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 45,00
       
    Preventieve mondzorg (M)  
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min 10,50
M02   Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min 10,50
M03   Gebitsreiniging, tarief per 5 min 10,50
M05   Beslijpen en/of fluorideren melkelement 23,00
M10   Fluoridebehandeling, methode I 26,00
M20   Fluoridebehandeling, methode II 11,00
M61 * Mondbeschermer 21,00
       
    Verdoving (A)  
A15   Oppervlakte verdoving €  5,00
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving 12,00
       
VI   Vullingen (V)  
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 8,00
 V30   Fissuurlak 20,00
V70 * Parapulpaire stift 8,50
V80 * Wortelkanaalstift 16,50
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 6,00
V81   Eénvlaksvulling glasiomeer € 30,00
V82   Tweevlaksvulling glasiomeer 43,00
V83   Drievlaksvulling glasiomeer 55,00
V84   Meervlaksvulling glasiomeer € 70,00
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 57,00
V91   Eénvlaksvulling composiet 42,00
V92   Tweevlaksvulling composiet 53,00
V93   Drievlaksvulling composiet 63,00
V94   Meervlaksvulling composiet 84,00
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 4,00
       
    Wortelkanaalbehandelingen (E)  
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01   Wortelkanaalbehandeling consult 18,50
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 29,00
E03   Consult na tandheelkundig ongeval 24,50
       
b.   Wortelkanaalbehandeling  
    Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60   Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 35,00
       
    Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten 40,00
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 93,00
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 129,00
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 175,00
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 215,00
E85   Elektronische lengtebepaling 11,00
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 14,00
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement 42,00
       
    Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51   Verwijderen van kroon of brug 28,00
E52   Moeilijke wortelkanaalopening 22,00
E53   Verwijderen van wortelstift 30,00
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 22,00
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 23,00
E56   Voortgezette behandeling met iatrogene schade 30,00
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 21,00
       
    Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 65,00
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 42,50
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 33,00
E64   Afsluiting van open wortelpunt 38,00
       
    Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 46,00
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 23,00
       
    Bleken  
E90   Inwendig bleken, eerste zitting 36,00
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting 12,00
E97 * Uitwendig bleken per kaak 58,00
E98   Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element  
E40   Directe pulpa-overkapping 21,00
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 8,00
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 18,00
E44   Verwijderen spalk 4,00
       
    Aanbrengen rubberdam  
E45   Aanbrengen rubberdam 8,00
       
    I Kronen en bruggen (R)  
       
a.   Inlays en kronen  
R08 * Eenvlaks composiet inlay 57,00
R09 * Tweevlaks composiet inlay 115,00
R10 * Drievlaks composiet inlay 149,00
R11 * Eenvlaksinlay 88,00
R12 * Tweevlaksinlay 140,00
R13 * Drievlaksinlay 200,00
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin 20,00
R24 * Kroon 215,00
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd 57,00
R29   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 47,00
R31   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 26,00
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 46,00
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 97,00
       
b.   Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel 149,00
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 72,00
R46 * Brugverankering, per anker 47,00
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 121,00
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 21,00
R55 * Gipsslot met extra afdruk 21,00
R60 * Plakbrug zonder preparatie 97,00
R61 * Plakbrug met preparatie 149,00
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 30,00
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee 18,00
       
c.   Restauraties diversen  
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 51,50
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 51,00
R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 26,00
R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 18,00
R74   Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 18,00
R75   Opnieuw vastzetten plakbrug 46,00
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 21,00
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 21,00
       
d.   Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 56,00
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 96,00
       
e.   Temporaire voorzieningen  
R80 * Temporaire, eerste voorziening 21,00
R85 * Temporaire, volgende voorziening 8,00
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  
       
    Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)  
       
a.   Onderdeel A  
H11   Trekken tand of kies 36,00
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 27,00
H21   Kosten hechtmateriaal 4,50
H26   Hechten weke delen 50,00
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 46,00
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 11,50
       
b.   Onderdeel B  
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 62,00
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 42,00
       
    Kunstgebitten (P)  
       
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 26,00
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 22,50
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 47,00
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 73,00
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 150,00
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof 51,00
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 12,00
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen 210,00
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen 286,00
P31 * Wortelkap met stift 126,00
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 72,00
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 47,00
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 10,50
P45 * Noodkunstgebit 99,00
       
a.   Volledig kunstgebit  
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 152,00
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 200,00
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 330,00
       
    Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw 22,00
P14   Individuele afdruk met randopbouw 52,00
P37   Frontopstelling in aparte zitting 26,00
P27   Reoccluderen 46,00
P28   Naregistratie en remounten 46,00
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 51,00
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone 72,00
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 21,00
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 21,00
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 26,00
       
    Overige  
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 36,00
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit 30,00
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 30,00
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 71,00
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 46,00
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 71,00
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 139,00
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 12,50
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 36,00
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 33,00
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 31,00
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 71,00
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 46,50
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 71,00
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 11,50
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 36,00
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 36,00
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 36,00
       
XII   Tandvleesbehandelingen (T)  
       
b.   Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
    Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T82   Tandvleescorrectie, per element 44,00
T83   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 124,00
       
    Diversen  
T94   Behandeling tandvleesabces 65,00
T57   Toepassing lokaal medicament 50,00
T95 * (Draad)Spalk 17,00
       
    Uurtarieven (U)  
U10   Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten 130,00
U05   Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 10,00
U20   Second opinion verricht door de Stichting TIP 165,00
       

Alle tarieven gelden vanaf 18 jaar.

Bovenstaande tarieven zijn zonder techniek-/materiaalkosten, deze worden apart berekend!

Klik hieronder op tandtechniektarieven van onze praktijk: