Spoedbehandeling

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood-)kronen of -bruggen geen spoedgevallen. Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of losse tand en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wel onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Voor onze vaste patiënten geldt de volgende regeling:

U kunt altijd op maandag tot en met donderdag van 8 tot 17 uur bellen op telefoonnummer 075-6417955. In avonds en weekend kunt u ons bereiken via spoednummer 075-6417956, indien geen gehoor bel dan de Huisartsenpost 023-5453200. Zij kunnen u vertellen welke tandarts op dat moment dienst heeft, en u naar hem of haar verwijzen. Als u de dienstdoende tandarts belt, zal hij of zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal hij of zij u vervolgens behandelen.Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoend tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.

Voor patiënten van andere tandartsen geldt het volgende:

Bij klachten tijdens kantooruren neemt u contact op met uw eigen tandarts. Bij afwezigheid tijdens kantooruren van uw eigen tandarts neemt u contact op met de waarnemend tandarts die door uw eigen tandarts als zodanig is aangewezen. De naam en het telefoonnummer van de waarnemend tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd. Bij spoedgevallen in de avond, nacht en in het weekend kunt u de Huisartsenpost 023-5453200 bellen (mits u zelf woonachtig bent in de regio Haarlem en/of uw tandarts praktijk voert in de regio Haarlem). De huisartsenpost is niet bedoeld voor het verhelpen van klachten tijdens kantooruren. Indien uw tandarts geen praktijk voert in de regio Haarlem, dient u bij een spoedgeval in de avond, nacht of weekend contact op te nemen met de Huisartsenpost van de regio waar uw tandarts toe behoort.

Apotheek

Soms zult u na het bezoek aan de tandarts of tijdens een spoedgevallendienst een recept voor medicijnen mee krijgen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een recept voor een pijnstiller of een antibioticum. U kunt hiervoor op kantoortijden terecht bij uw apotheek. Wanneer u buiten kantoortijden uw recept wilt inwisselen, kunt u ‘s avonds na 18 uur en in het weekend 24 uur per dag terecht bij de Apotheek KG van het Kennemer Gasthuis, die dienst heeft voor Haarlem, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Santpoort en Zandvoort.