Welkom

De tandheelkunde in Nederland is duur, hetgeen o.a. komt voor de hoge kosten van tandheelkundige apparatuur en materialen. Maar ook door alle extra eisen welke de Rijksoverheid heeft verbonden aan het toepassen van tandheelkundige behandelingen, hygiëne en veiligheid. Op zich zijn deze Overheidseisen een goede zaak maar hieraan zijn wel extra hoge kosten verbonden. Ook de structuele kosten als vestiging van de praktijk en salarissen van tandartsen en medewerkers dragen hieraan bij. Al deze kosten moeten worden gedekt door de omzet uit de tandheelkundige behandelingen, u als patiënt betaald dus feitelijk al deze kosten. Om ook daadwerkelijk alle kosten van een tandartspraktijk te kunnen dekken moet de tandarts een bepaalde maandomzet draaien, welke gebaseerd is op het behandelen van zoveel mogelijk patiënten met een zo kort mogelijke behandelduur. Immers de tandheelkundige tarieven zijn standaard vergoedingen, ongeacht hoeveel tijd de tandarts besteedt aan een tandheelkundige behandeling. Door deze niet te vermijden “omzetdrang” is de aandacht voor de patiënt een stuk minder geworden, hetgeen zich bijvoorbeeld vertaald in een niet duidelijk behandeluitleg.

Wij leven in een veeleisende en gehaaste maatschappij hetgeen ook terugkomt in de tandartspraktijk van tegenwoordig. Vroeger was dit anders gezien veel tandartsen, alsook bijvoorbeeld huisartsen, hun praktijk hadden gevestigd in of om hun woonhuis, waardoor de vestigingskosten van de praktijk laag was. Wij minimaliseren deze structurele (hoge) kosten van de praktijkvestiging, door op dit punt een stap terug te zetten in de tijd en de praktijk te huisvesten in het woonhuis van de tandarts. Voor ons betekent op dit punt lagere praktijkkosten waardoor, onder andere meer aandacht voor de patiënt en lagere behandeltarieven. Daarnaast dragen wij niet de massale en de onnodige luxe opzet van tegenwoordige tandartspraktijken, gezien dit in onze ogen overbodig is en weinig toevoegt aan de kwaliteit van de tandheelkundige behandeling. Onze praktijk heeft een bescheiden en kleinere opzet. Wij bieden patiënten goede tandheelkundige behandelingen in een hygiënische en veilig omgeving, maar met meer aandacht en gunstige behandeltarieven, uiteraard conform de behandelstandaarden welke gelden binnen een tandartspraktijk. Wij kunnen begrijpen dat onze visie, bij de opzet van onze tandartspraktijk, niet altijd aansluit bij de wensen en verwachting van elke patiënt. Maar wij geven u de keuze, u beslist immers zelf bij welke zorgaanbieder u de tandheelkundige behandeling ondergaat, u dient zich hier op uw gemak te voelen. Maar uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de tandheelkundige behandeling en de vakkundigheid van de tandarts!

Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van angstpatiënten en kinderen met een gebitsachterstand. Concluderend op basis van het bovenstaande richten wij ons meer op sociale tandheelkunde met de volgende uitgangspunten:

► Gunstige tarieven
► Vergoeding via tandartsverzekering
► Bovenop de al gustige tarieven een extra saneerkorting
► Eén behandelruimte dus geen onpersoonlijke megapraktijk
► Duidelijk behandelplan, begroting en eindfactuur
► Meer behandeltijd, dus meer aandacht voor patiënten
► Uitgebreide garantie op tandheelkundige behandelingen
► Cosmetische tandheelkunde mogelijk
► Mogelijkheden tot gespreide betaling van behandelingen (zonder rente)

Mededeling omtrent het coronavirus

De tandarts zal u (spijtig genoeg) geen hand geven, altijd masker en bril dragen. Ook minimaliseert onze tandarts voorlopig sociale contacten en rijdt per auto en niet via OV. De tandarts werkt zoveel als mogelijk alleen, echter voor bepaalde behandelingen is een assistente aanwezig. Voor de behandeling krijgt u een ontsmettingsmiddel voor de handen/ondergezicht en dient u uw mond te spoelen met disinfectant. Wij hebben nooit een volle wachtkamer met wachtende patienten, dus weinig contact tussen patienten. Het coronavirus is pas besmettelijk als iemand de symptomen vertoond, zoals koorts, grieperig of verkouden gevoel. Mocht u onverhoopt deze symptomen hebben, dan verzoeken wij u (telefonisch) een nieuwe afspraak te maken!

Vermijdt geen (prefentieve) mondzorg, dit schaadt uw gebit op langere termijn en brengen hogere kosten met zich mee!