Welkom

Mededeling over het Coronavirus

Op advies en in samenspraak met beroepsvereniging (en het Ministerie van VWS), zijn wij vanaf 20 april weer geheel geopend voor de reguliere mondzorg! Wel zal de tandartsen geen hand geven, altijd een mondmasker en oogbeschermingsmasker dragen. Ook vermijdt onze tandarts voorlopig sociale contacten en reist niet met het openbaar vervoer. Tevens is er voorlopig geen assistente en baliemedewerker aanwezig, enkel de tandarts!

Wij hebben nagenoeg nooit een volle wachtkamer, dus weinig contact tussen patiënten, anders dan bij grote tandartspraktijken, ziekenhuizen of huisartsenpraktijken. Wij reinigen de praktijk merende keren (extra) per dag en bij binnenkomst in de behandelkamer krijgt u vanaf heden van de tandarts een alcoholspray om uw handen/ondergezicht te desinfecteren alsook een mondspoelmiddel voor de start van de behandeling. Ook voldoen wij als mondzorgpraktijk, door de hoogste hygiënestandaarden, aan alle infectieprotocollen. Indien iemand besmet is met het coronavirus, dan is deze persoon pas besmettelijk als zij of hij symptomen vertoond, zoals koorts, grieperig of verkouden gevoel. Voelt iemand zich gezond, dan kan de tandheelkundige behandeling gewoon plaatsvinden!

De kans dat u als patiënt, of onze tandarts, in onze praktijk, met al onze voorzorgsmaatregelen, besmet raakt is te nihil ten opzichte van het bezoeken van een supermarkt, winkel of bouwmarkt, en niet uit te sluiten besmetting door familieleden, collegae of vrienden! Het coronavirus is niet ongevaarlijk, echter gelukkig herstellen de meeste besmette mensen, en derhalve geen reden tot paniek, dit is niet nodig! Uiteraard bagatelliseren wij het coronavirus niet, dus mocht u onverhoopt grieperig/verkouden zijn of koorts hebben, dan verzoeken wij u een nieuwe afspraak (telefonisch) te maken/verplaatsen!

Vermijdt geen (prefentieve) mondzorg, dit schaadt uw gebit op de langere termijn!

De tandheelkunde in Nederland is duur, hetgeen o.a. komt voor de hoge kosten van tandheelkundige apparatuur en materialen. Maar ook door alle extra eisen welke de Rijksoverheid heeft verbonden aan het toepassen van tandheelkundige behandelingen, hygiëne en veiligheid. Op zich zijn deze Overheidseisen een goede zaak maar hieraan zijn wel extra hoge kosten verbonden. Ook de structuele kosten als vestiging van de praktijk en salarissen van tandartsen en medewerkers dragen hieraan bij. Al deze kosten moeten worden gedekt door de omzet uit de tandheelkundige behandelingen, u als patiënt betaald dus feitelijk al deze kosten. Om ook daadwerkelijk alle kosten van een tandartspraktijk te kunnen dekken moet de tandarts een bepaalde maandomzet draaien, welke gebaseerd is op het behandelen van zoveel mogelijk patiënten met een zo kort mogelijke behandelduur. Immers de tandheelkundige tarieven zijn standaard vergoedingen, ongeacht hoeveel tijd de tandarts besteedt aan een tandheelkundige behandeling. Door deze niet te vermijden “omzetdrang” is de aandacht voor de patiënt een stuk minder geworden, hetgeen zich bijvoorbeeld vertaald in een niet duidelijk behandeluitleg.

Wij leven in een veeleisende en gehaaste maatschappij hetgeen ook terugkomt in de tandartspraktijk van tegenwoordig. Vroeger was dit anders gezien veel tandartsen, alsook bijvoorbeeld huisartsen, hun praktijk hadden gevestigd in of om hun woonhuis, waardoor de vestigingskosten van de praktijk laag was. Wij minimaliseren deze structurele (hoge) kosten van de praktijkvestiging, door op dit punt een stap terug te zetten in de tijd en de praktijk te huisvesten in het woonhuis van de tandarts. Voor ons betekent op dit punt lagere praktijkkosten waardoor, onder andere meer aandacht voor de patiënt en lagere behandeltarieven. Daarnaast dragen wij niet de massale en de onnodige luxe opzet van tegenwoordige tandartspraktijken, gezien dit in onze ogen overbodig is en weinig toevoegt aan de kwaliteit van de tandheelkundige behandeling. Onze praktijk heeft een bescheiden en kleinere opzet. Wij bieden patiënten goede tandheelkundige behandelingen in een hygiënische en veilig omgeving, maar met meer aandacht en gunstige behandeltarieven, uiteraard conform de behandelstandaarden welke gelden binnen een tandartspraktijk. Wij kunnen begrijpen dat onze visie, bij de opzet van onze tandartspraktijk, niet altijd aansluit bij de wensen en verwachting van elke patiënt. Maar wij geven u de keuze, u beslist immers zelf bij welke zorgaanbieder u de tandheelkundige behandeling ondergaat, u dient zich hier op uw gemak te voelen. Maar uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de tandheelkundige behandeling en de vakkundigheid van de tandarts!

Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van angstpatiënten en kinderen met een gebitsachterstand. Concluderend op basis van het bovenstaande richten wij ons meer op sociale tandheelkunde met de volgende uitgangspunten:

► Gunstige tarieven
► Vergoeding via tandartsverzekering
► Bovenop de al gustige tarieven een extra saneerkorting
► Eén behandelruimte dus geen onpersoonlijke megapraktijk
► Duidelijk behandelplan, begroting en eindfactuur
► Meer behandeltijd, dus meer aandacht voor patiënten
► Uitgebreide garantie op tandheelkundige behandelingen
► Cosmetische tandheelkunde mogelijk
► Mogelijkheden tot gespreide betaling van behandelingen (zonder rente)